HANE GARDEN Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi
Gizlilik Sözleşmesi


Gizli Bilgi kamuya açıklanmayan ve Taraflara da aralarında gerçekleştirecekleri bir temas ya da anlaşma gereği açıklanacak olan, tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme, araştırma stratejisi, ticari sırlar ve know-how da dahil tüm bilgiler olarak tanımlanmaktadır.

Gizli Bilgi herhangi bir sınırlama olmaksızın aşağıdakileri kapsamaktadır:

– Amaçla bağlantılı olarak diğer Tarafa açıklanan yazılı ve sözlü tüm bilgi, fikir, tahminler;

– Taraflara arasındaki konuşmalar, tartışmalar, görüşmeler ya da toplantılar ve yazışmalar ile sözlü olarak mübadele edilen tüm bilgiler;

– Her iki tarafça hazırlanmış tüm analiz, derleme, çalışma, teklif, ve diğer belgeler;

– Tüm ticari anlaşmalar veya taraflar arasında akdedilen anlaşmalar, gizli bilgi alışverişini içeren sözleşmeler

– Şirket satış ve şirket ortaklık sözleşmeleri ile diğer ilgili sözleşmeler

Bununla birlikte, Taraflardan her biri aşağıdaki hallerde Gizli Bilgiyi tamamen ya da kısmen ifşa edebilir ya da kullanabilir:

– Gizli bilginin işbu sözleşmenin ihlali veya kusur dışındaki bir sebebe binaen kamunun bilgisine dahil olması;

– Gizli bilginin üçüncü kişilerce serbestçe iletilmesi veya kullanılmasına ifşa eden tarafın yazılı olarak muvafakat etmesi;

– Gizli bilgiyi alan tarafın söz konusu bilgiye diğer tarafça ifşa edilmeden önce sahip olduğunu kanıtlaması durumunda;

– Bilginin; alan tarafın diğer taraftan alınan söz konusu Gizli Bilgiye doğrudan ya da dolaylı olarak erişme yetkisi olmayan çalışanları veya temsilcileri tarafından bağımsız olarak geliştirilmesi durumunda;

– Taraflardan birinin, yetkili mahkemenin veya resmi ya da idari makamın kararı, yürürlükte bulunan kanun veya yönetmelik gereği ifşa etmekle yükümlü olması durumunda; bunun için, bu tür bir ifşanın önlenmesi amacıyla gerekli tüm yasal ve makul önlemlerin alınmış olması ve bilginin lehine tescil edildiği Tarafa ifşa ile yükümlü olan tarafın ifşasından önce uygun bir koruyucu ihtiyati tedbire başvurmasına imkan verecek kadar yeterli bir süre içinde ihbarda bulunulması gerekmektedir.

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmak için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak, çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Daha Fazla Bilgi.